Terasy a chodniky04.JPG

PROČ A JAK PŘÍRODNÍ KÁMEN NA TERASU ?

Terasy jsou místa, které musí být plně kompaktibilní s venkovním klima ve kterém jsou někdy teplotní rozdíly až 70 °C (+35/-35). Nejčastěji jsou terasy tvořeny třemi prvky tj. beton, lepidlo a vlastní povrch. Beton a lepidlo se při 70°C rozdílu chovají dost podobně, ale ne všechny druhy dlažby se dají použít stejně jako beton a lepidlo. Svými fyzikálními vlastnostmi se přírodní kámen podobá nejblíže betonu a mrazuvzdorným lepidlům a proto dobře drží pohromadě. Kvarzity - metamorfované pískovce nebo vápenaté břidlice mají příjemný vzhled, plastický povrch, pastelové spektrum barev, dají se štípat na sílu až 10 mm, jsou mrazuvzdorné a jejich údržba je snadná. Řežou se diamantovým kotoučem, stačí běžně dostupná úhlová bruska.

1. Povrch kamenu
Plastický povrch kamene neboli přírodní štípaný povrch je u kamenů, které se díky své struktůře dají dobře štípat. Ty, které se nedají štípat se musí řezat.
Povrch kamene se může upravovat také:
Pískováním - tvrdý písek pod vysokým tlakem je stříkán na povrch, který je tímto zdrsněn (odstranění lesku). Tento způsob je nejčastěji používán u žul nebo mramorů.
Opalováním - horkým plamenem se ohřeje povrch velkozrných kamenů (žula). Díky rozdílu tepelné kapacity mimerálu v žule oprýskají a vytváří drsný povrch. Toto ošetření se používá zejména u žul.
Antiko - je to kombínace chemického poleptání a kartáčování. Tím vznikne žilnatý povrch s nádhernou kresbou. Oproti opalovémů povrchu, který je ostřejší, antiko nemá ostré hrany.

2. Fyzikální vlastnosti
Objemová hmotnost za sucha, 2262 - 2552 kg/m3. Objemová hmotnost po saturaci 2365 - 2564 kg/m3. Měrná hmotnost 2650 - 2802 kg/m3. Nasákavost do ustálené hmotnosti 1,03 - 5 %. Stupeň nasycení po saturaci 0,33 - 0,96 %. Pevnost za ohybu při soustředěném zatížení 11,26 - 25,41 Mpa. Pevnost za ohybu při soustředěném zatížení po saturaci 7,39 - 24,15 Mpa. Pevnost za ohybu při soustředěném zatížení po saturaci a zmrazení
7,65 - 25,02 Mpa.

3.Povrchová úprava
Používají se různé druhy hydrofobních roztoků- jsou silikáty rozpuštěné v naftě nebo jí podobném rozpouštědle. Po vysušení rozpouštědla zůstává na povrchu neviditelná vrstvička, která uzavře povrch kamene proti vniknutí vody a jiných tekutin. Tím pádem předchází jeho korozi a prodlužuje jeho životnost. Nejideálnější podmínky pro impregnování je slunečné počasí za sucha.

4. Formátování
Možnost libovolných formátů je úžasná věc pro zákazníka. Přírodní kámen lze zpracovat na míru dle požadavků osobního architekta. Obdélniky, čtverečky, míchaný formát, abglická dlažba nebo "divočina", různých tlouštěk. Jako podlkladový materiál se doporučuje beton s lepidlem u tlouštěk 15-25mm s libovolný fromátem, kdy minimální rozměr je 10x10 cm. Na štěrk s pískem nebo zeminou se používají formáty minimální síly 20-30 mm a rozměru 30x30 cm pokud se jedná o pochozí plochy. Pokud by měla být terasa nebo chodníček zatížena pojezdem např. automobilu je třeba kámen a podklad přiměřeně dimenzovat. V případě, že pokládáme kámen do trávníku, musíme počítat s chodbičkami, které si tam může vytvořit krtek.

5. Pokládka
Do štěrko písku: V zemi se vyřízne 8 cm díra o roměru kamene, kdy prvních 5 cm tvoří zpevněný šterk a horních 3-4 cm je jemný písek na který se pokládá vlastní kámen. Podle velikosti plochy a umístění terasy je dobré vzít v úvahu drenáž pod terasou. Tento způsob pokládky do štěrko písku má výhodu díky odvodu vody a nehrozí nebezpečí odlepení kamene od lepidla. Tento způsob je vhodný na pochozí plochy.
Na suchý beton: Místo písku může být suchý beton. Mezi kameny neprorůstá tráva , plocha snese větší zatíženní.
Do lepidla: Když se pokládá přírodní kámen do lepidla, nevitíra se lepidlo hřebenem jako tomu je třeba u obkladů nebo dlaždic, ale musí být položen do tzv. "mléka". To v praxi znamená,pokud kámen má přírodní povrch,kde jsou až 1 cm rozdíly, je třeba takovýto kámen pokládat do souvislé vrstvy lepidla 12 -15 mm. Aby kámen držel vodorovný povrch je třeba je vyvážit podložkami, dokud lepidlo nezaschne.
Spárování: Při pokládce na štěrko písek, pokud má kámen štípané i kraje je tolerance spár v rámci štípané hrany. Pokud pokládáme do betonu nebo na lepidlo, by měly být spáry úplně vyplněné nebo bez spár pří síle kamene 30 mm. Terasy by měly mít sklon 1 %.

6. Údržba:
Jak již býlo zmíněno výše kameny, se impregnují hydorfobizačními roztoky. Kdy podle zatížení těchto ploch se může toto ošetření opakovat. Kámen se myje vodou nebo WAPkou. Na trhu je k dostání i různá udržovací chemie na ošetření kamene od mechů či jeho čištění od vápenátých nečistot.

Jakékoliv datazy na tel. 608 60 70 00, 281 925 318

reference

 


06.JPG

05.JPG

02.JPG

08.JPG

21.JPG

13.JPG

14.JPG

18.JPG

17.JPG

19.JPG

20.JPG

22.JPG

23.JPG

25.JPG

26.JPG

27.JPG

36.jpg

11.jpg

12.jpg

31.jpg

32.jpg

34.jpg

35.jpg

37.JPG

42.JPG

40.JPG

41.JPG

43.JPG

54.JPG

46.JPG

48.JPG

51.JPG

50.JPG

52.JPG

53.JPG

55.JPG

60.jpg

57.JPG

59.JPG

61.jpg

62.jpg

64.jpg

65.jpg

66.jpg